Általános szerződési feltételek


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Tartalom
1. Szerződő felek, az alkalmazás hatálya
2. A szerződés megkötése
3. Árak
4. Fizetési feltételek; Elállási jog; Meghatalmazás adatátvitelre
5. Szállítási feltételek, kockázatkezelés
6. Tulajdonjogok fenntartása
7. Szavatosság, jótállás
8. Felelősség
9. Az elállás joga és felmondási jog
10. Érvénytelen rendelkezések; Igazságszolgáltatás; Alkalmazandó törvény
11. Panaszkezelés
12. Az ÁSZF hatályba lépése, módosítása

1.Szerződő felek, az alkalmazás hatálya
1. 1. Szerződő felek, az alkalmazás hatálya
Ezen Általános Szerződési Feltételek keretében szerződő felek a szolgáltató, Dolphio Technologies Kft. (továbbiakban Gömböc Shop), valamint az ügyfél (továbbiakban Vevő). A Gömböc Shopban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

1.1. A Gömböc Shop adatai:
Székhely: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 196.
Üzleti tevékenység helye:
Dolphio Technologies Ltd.
48-56 Soroksári str. Hungária Malomudvar 11/5.
1095 Budapest
Elektronikus levelezési cím: info@dolphio.hu
Ügyfélszolgálat: service@gomboc-shop.com
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 20 957 3357
Adószám: 13233767-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-119437
Cégjegyzéket vezető cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

1.2. Minden Gömböc Shop által nyújtott szállítás és szolgáltatás, kivétel nélkül, a rendeléskor hatályban lévő jelen Általános Szerződési Feltételeken alapul. Minden ezzel ellentétes rendelkezés érvénytelennek minősül.
1.3. A rendeléskor érvényben levő Felhasználási feltételek a jövőbeni rendelésekre is vonatkozni fognak akkor is, ha nem fejezik ki a felek erre vonatkozó új megegyezésüket.
1.4. A Gömböc Shopban a vásárlás regisztráció nélkül történik.
1.5. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés nem minősül írásba foglaltnak, a Gömböc Shop azt nem iktatja.
1.6. A rendelés során az oldal látogatója a „Kosárba” feliratú gombbal kiválogatja a megrendelni és megvásárolni kívánt termékeket. A fizetéshez a „Tovább a fizetéshez” jelzésű gombbal lehet tovább lépni. A fizetési opció kiválasztása és a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadása után a „Rendelés elküldése” gombbal lehet a kiválasztott termékek megrendelését véglegesíteni.
1.7. Adatbeviteli hibák kijavítására a megrendelés véglegesítése előtt van lehetőség, mind a kiválasztott termékek típusa, mind azok mennyiségére vonatkozóan.

2. A szerződés megkötése

2.1. A Gömböc Shop oldalán megjelenő ajánlatok a Vevő számára nem kötelező érvényű vételi ajánlatok.
2.2. Az ügyfél azáltal tesz közzé kötelező érvényű vételi ajánlatot az adásvételi szerződés megkötésére, ha kitölti az online űrlapot és elküldi azt az interneten keresztül elektronikus formában. Az ajánlat legkésőbb akkor jut kötelező érvényre, amikor a Gömböc Shop megrendelő oldalára továbbítják. A megrendelések fogadásáról legkésőbb 48 órán belül értesítőt küldünk.
2.3. A Gömböc Shop hét napon belül jogosult elfogadni az ajánlatot a rendelés megerősítése vagy a termék postázása által. A rendelés általában e-mailben kerül megerősítésre. Ha ezen időszakon belül nem kerül megerősítésre a rendelés, az ajánlat semmisnek tekintendő.

3. Árak

3.1. A megrendelés időpontjában feltüntetett árak tartalmazzák az érvényes ÁFÁ-t, de nem tartalmazzák a szállítási és kézbesítési díjat.
3.2. A szállítási és kézbesítési költség külön kerül felszámolásra. A szállítás, kézbesítés és biztosítás díjaira vonatkozóan olvassa el a “Szállítási és kézbesítési költségek” menüpontot a web áruházunkban.
3.3. Európai Unión kívülre történő szállításnál esetlegesen felmerülő vámköltségeket a szállítási költség nem tartalmazza, így azt a csomag átvételekor a Vevőnek kell kiegyenlíteni.
3.4. A feltüntetett árak, beleértve a szállítási és kézbesítési díjak világviszonylatban értendők és csak az adott rendelés időpontjára érvényesek. Minden korábbi ár és egyéb termékinformáció érvényét veszti, amikor a Gömböc Shop frissíti az internetes oldalát. A megrendelés leadása pillanatában érvényben lévő díjak kerülnek alkalmazásra.
3.5. Az Európai Unió vonatkozó 2002/38/EK irányelve alapján az Európai Unión belül adózó, EU-s adószámot megadó cégek részére kiállított számlán nem kerül felszámításra az általános forgalmi adó. Nem kerül továbbá felszámításra az általános forgalmi adó az Európai Unión kívüli lakóhellyel rendelkező természetes személyek, valamint az Európai Unión kívül adózó cégek esetében.

4. Fizetési feltételek; Elállási jog; Meghatalmazás adatátvitelre

4.1. A fizetés történhet előzetesen készpénzzel, átutalással, PayPal-on keresztül vagy hitelkártyával. A Gömböc Shop fenntartja a jogot arra, hogy kizárjon bizonyos fizetési módokat, ne fogadja el a Vevő ajánlatát, vagy visszavonja a szerződést, ha a Gömböc Shop termékének árát nem tudja biztonságosan behajtani.
4.2. A következő rendelkezések a hitelkártyával való fizetésre vonatkoznak. A Gömböc Shop hitelkártya partnere a PayPal. Ha az ügyfél hitelkártyával fizet, a Vevő adatai automatikusan a PayPal-hoz vannak irányítva és ellenőrizve annak programja által. A “hitelkártya” fizetési mód választásával a Vevő beleegyezik abba, hogy a PayPal továbbítsa, feldolgozza, mentse és felülvizsgálja az adatait. Minden hitelkártya fizetés több ellenőrzésen megy keresztül. A felülvizsgálat díjmentes. Az ügyfeleknek lehetőségük van a hitelkártya fizetési feltételeket bármikor átnézni és lementeni a számítógépükre. További információkért látogassa meg a PayPal honlapját: http:/paypal.com.
Csak a PayPal rendszerén keresztül működő hitelkártyákat fogadjuk el.
A web shopon keresztüli online rendelés folyamata közben ezen fizetési mód kiválasztásakor az Vevő át lesz irányítva a titkosított, biztonságos PayPal oldalra, ahol a Vevő megadhatja a hitelkártyájának adatait. Ha a Gömböc Shop elfogadja a szerződést és az ezt követő pozitív visszaigazolást a PayPal rendszeréből, a számla összege automatikusan levonásra kerül az ügyfél hitelkártyájáról.
4.3. Hitelkártyával történő fizetésre biztonsági okokból csak online van lehetőség (vagyis az internetes áruházban). A Vevő személyes adatait a Gömböc Shop biztonságosan tárolja. A Gömböc Shop jelenleg Visa és MasterCard kártyákat fogad el, mint érvényes fizetőeszközt, PIN számmal társítva (Visa által azonosítva). Biztonsági okokból nem fogadunk el hitelkártyát a telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül. A munkatársak nincsenek felhatalmazva az ilyen szerződések megkötésére.

5. Szállítási feltételek, kockázatkezelés

5.1. A kiszállítás a raktárból történik a Vevő által megadott szállítási címre.
5.2. A kiszállítás ideje az elektronikus katalógusban van feltüntetve. A kiszállítás idejére vonatkozó adatok nem kötelező érvényűek, kivéve, ha a szállítás ideje meg lett adva egy írott és kötelező érvényű módon. Minden egyes kiszállítás egy időben történő, megfelelő, magára a Gömböcre vonatkozó kiszállításnak minősül; a következő szakaszok ezek alapján értendők.
5.3. Ha a várakozásokkal ellentétben, és a Gömböc Shop időbeni értékesítési terve ellenére az egyik Vevő által rendelt termék nem elérhető olyan okokból, amelyekért a Gömböc Shop felelős, a Gömböc Shop azonnal értesíti a Vevőt, hogy a termék nem elérhető, és a törlés időpontjában azonnal visszautalja a már kifizetett összeget, bármely fizetési módon lett az elutalva.
5.4. Amennyiben a megrendelt termék szállítása a Gömböc Shop hibájából késik, vagy a szállítás nem szándékos vagy gondatlanságból adódóan lehetetlenné válik, a Gömböc Shop nem felelős a terméket ért sérülésekért. A Vevő összes további követelése változatlanul fennáll.
5.5. Ha a szállítás késéséért a Gömböc Shop nem felelős (vis major, harmadik fél felelőssége), a szállítási határidőt meghosszabbítjuk. A Vevőt azonnal értesítjük. Ha a késést okozó tényező több mint négy hétig fennáll, a szerződéstől bármely fél elállhat.
5.6. A szállítási költségek változóak. Az Vevő látni fogja a pontos árat azt megelőzően, hogy a kiválasztott termék vásárlását véglegesítené a web áruházban.
5.7. Amennyiben a termék fogyóeszköz, a Gömböc Shop állja a további értékvesztési és értékcsökkenési kockázatot.

6. Tulajdonjogok fenntartása

6.1. A rendelt termék a Gömböc Shop tulajdona, amíg annak teljes értéke kifizetésre nem kerül.
6.2. A jogcím átruházása előtt nem lehet tovább értékesíteni, bérbe adni, zálogjogot bejegyeztetni, zálogba helyezni, vagy bármilyen módon áthelyezni vagy áttervezni a Gömböc Shop kifejezett engedélye nélkül.

7. Szavatosság, jótállás

7.1. Az ügyfél kár iránti keresete a Gömböc Shop ellen a vonatkozó jogszabályi keretek közt nyújtható be a jogilag meghatározott időn belül, kivéve, ha az alábbi rendelkezések másképp rendelkeznek. A jótállási idő két év.
7.2. A Vevő nem megfelelő tevékenységei során okozott sérülések, vagy a szerződés erőszakos megszegése nem tartoznak a Gömböc Shop szavatossági hatálya alá. A termék nem megfelelő kezelése, vagy a szerződés erőszakos megszegése a Gömböc Shop ápolási és használati útmutatása alapján kerül megállapításra.
7.3. Ha egy előzőleg használt termék kerül eladásra, a Vevő sérülésekre vonatkozó követelései maximum 1 évre korlátozódnak a termék átvételétől számítva.
7.4. Amennyiben Vevő kereskedelmi ügyfél, és a rendelt termék kereskedelmi célokra lesz használva, a garancia ideje lecsökken a számla kiállítása utáni egy évre.
7.5. A Vevőnek haladéktalanul jeleznie kell a Gömböc Shop felé, amennyiben bármilyen nyilvánvaló sérülést, vagy szállításból adódó károsodást tapasztal. Ezzel segíti a Gömböc Shop szállítókkal szembeni lehetséges követeléseinek érvényre juttatását. Ha a Vevő fogyasztó, a mulasztás nem érinti a szavatossági igényeket. Kereskedelmi ügyfelek számára a magyar Polgári Törvénykönyv mérvadó.
7.6. A Gömböc Shop a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény alapján kellék- és termékszavatosságra kötelezett.
7.7. Kellékszavatosság
7.7.1. Ha a termék jelentős hibában szenved, a kellékszavatossági jog alapján a Vevő kérheti a termék kijavítását, kicserélését vagy az ár arányos leszállítását. Végső esetben a Vevő elállhat a szerződéstől.
7.8. Termékszavatosság
7.8.1. Ha a termék nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, akkor a Vevő termékszavatossági jogával élhet.
7.8.2. Termékszavatossági jog alapján a Vevő kérheti a termék kijavítását, kicserélését vagy az ár arányos leszállítását. Végső esetben a Vevő elállhat a szerződéstől.
7.8.3. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági joga, két éves elévülési határidőn túl a termékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén az elévülési idő mindkét esetben egy év.
7.8.4. Kellékszavatossági jog és termékszavatossági jog párhuzamosan nem érvényesíthető!
7.9. Jótállás
7.9.1. Hibás teljesítés esetén a Gömböc Shop két éves jótállást vállal minden olyan hibáért, ami a teljesítés előtt keletkezett a termékben.
7.9.2. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a termék- és kellékszavatosságra vonatkozó jogosultságoktól függetlenül megilletik.
7.10. A termék bármely hibáját haladéktalanul jelezze e-mailben a service@gomboc-shop.com címen, hogy a Gömböc Shop munkatársai mihamarabb orvosolhassák a termék hibáját!

8. Felelősség

8.1. A Gömböc Shop csak a szándékos és gondatlanságból okozott károkért felelős. Ha a kötelességszegés egyszerű hanyagságon alapul és fontos szerződési kötelezettséget sért, akkor a Gömböc Shop felelőssége olyan előre látható károkra korlátozódik, amelyek általában hasonló helyzetekben fordulnak elő.
8.2. Minden más felelősség ki van zárva. A termék megfelelőségi törvény értelmében a személyi sérülések esetén a Gömböc Shop felelősséggel nem tartozik.

9. Az elállás joga és felmondási jog

9.1. A Vevőnek jogában áll a szerződéstől minden ok nélkül elállni írásban (levélben, elektronikus levél formájában) a termék átvételét megelőző időszakban valamint a termék átvételének napjától számított 14 napon belül a termék visszaküldésével.
Az elálláshoz minta nyilatkozat: http://www.nfh.hu/sites/default/files/elallasi_felmondasi_nyilatkozatmin...

9.2. Több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, akkor az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, rendszeres szolgáltatás esetén az első szolgáltatásnak a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételnek napját kell tekinteni.
A visszaküldés költsége a Vevőt terheli. Az elállást követően a terméket a következő címre kell küldeni:
Dolphio Technologies Ltd.
48-56 Soroksári str. Hungária Malomudvar 11/5.
1095 Budapest
Érvényes elállás esetén nem csak a vételár, hanem a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségek, tehát a szállítási költség is visszajár a fogyasztó számára. Ha a fogyasztó a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, akkor az ebből eredő többletköltséget a vállalkozás nem köteles visszatéríteni.

9.3. Érvényes elállás esetén mindkét fél visszajuttatja a másik félnek a szolgáltatást. Ha a Vevő nem tudja visszajuttatni a kapott szolgáltatást, részben vagy egészben, vagy csak károsodva, kártalanítás címén a szolgáltatás arányos részét köteles visszaszolgáltatni. Ez nem vonatkozik azokra az árukra, amelyeknek sérülése kizárólag annak teszteléséből adódott, ha a tesztelés a termék mindennapi használatának megfelelő volt.
9.4. A Vevő vállal felelősséget a szállítási költségekért, ha a kiszállított termék megegyezik a rendelt termékkel. Egyébként a visszajuttatás ingyenes.
9.5. Legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. A visszatérítés mindaddig visszatartható, amíg a Gömböc Shop vissza nem kapja a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpont lesz figyelembe véve.
9.6. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
9.7. A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (pl. egyedi díszdoboz).
9.8. Gömböc Shop követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

10. Érvénytelen rendelkezések, Igazságszolgáltatás, Alkalmazandó törvény

10.1. Amennyiben ennek az Általános Szerződési Feltételek egy, vagy több rendelkezése érvénytelen lenne, az nem vonja maga után a teljes szerződés érvénytelenségét. Az érvénytelen rendelkezést a megfelelő érvényes jogi rendelkezés fogja helyettesíteni.
10.2. A Vevő és a Gömböc Shop közötti szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetetten keletkező jogvitákra vonatkozó joghatóság helye Magyarország, Budapest.
10.3. A magyar törvények fogják szabályozni a szerződések megkötését és végrehajtását. Az amerikai CISG (Convention on Contracts for the International Sale of Good) nem alkalmazható.

11. Panaszkezelés

11.1. A Vevő panaszait az oldalon nyilvánosan is elérhető elektronikus címen service@gomboc-shop.com kezeljük. Mivel a Gömböc Shop internetes kereskedelmet folytat, ezért személyes ügyfélszolgálatot nem biztosít, és ezt a Vevő tudomásul veszi és elfogadja.
11.2. A Gömböc Shoppal szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Gömböc Shopot a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Gömböc Shop székhelye szerint illetékes békéltető testület: Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8. Telefonszáma: (1)-474-7921, E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu.
11.3. EU ODR platform alkalmazása
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
11.4. Az ODR (Online Vitatrendezési platform) azért lett létrehozva, hogy határokon átívelő online vásárlások kapcsán felmerülő vitás ügyeket rendezzen. Azaz ha egy fogyasztó, akinek lakóhelye az Európai Unión belül van, vásárol egy terméket vagy megrendel egy szolgáltatást az interneten és vita kerekedik a szerződéses jogviszonyból közte és a kereskedő között, akinek az üzlethelyisége egy másik tagállamban van, az online vitarendezési platform használható a helyzet megoldására (néhány tagállamban a platform eljárása felhasználható ugyanazon országban lévő felek által is).
Kapcsolat az ODR platformra:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
11.5 A termék képek csak illusztrációk, eltérhetnek a valóságtól.

12. Az ÁSZF hatályba lépése, módosítása

12.1. A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.
12.2. Jelen ÁSZF 2017. 07. 11. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.
12.3. Szolgáltató jogosult arra, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat egyoldalúan módosítsa. A módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF a közzétételkor lép hatályba.