Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

1. A Szolgáltató, mint adatkezelő

A Gömböc Shop web áruház üzemeltetője a Dolphio Technologies Kft.
Székhely: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út.196.
Telephely: 1095 Budapest, Soroksári út 56. 2/14.
E-mail cím: info@dolphio.hu

2. Gyűjtött adatok és azok kezelése, adatbiztonság

a. Az adatkezelés célja és bemutatása
Minden információt és személyes adatot kizárólag az Ön rendelése céljából gyűjtünk, használunk és tárolunk. Minden személyes adat, amelyet a Gömböc Shop számára közölnek, ennek megfelelően védve van harmadik személy hozzáférésétől. A Gömböc Shop internetes oldalának látogatása során nem gyűjtünk személyes adatokat.
b. Az adatkezelés jogalapja
A Gömböc Shop adatkezelési jogalapja a bizonyos esetekben kötelező adatkezelés (például számlázás), valamint az érintett önkéntes hozzájárulása a hírlevélre történő feliratkozás során, az adatok önkéntes megadása.
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

c. Kezelt adatok köre
Csak akkor gyűjtünk adatokat, ha Ön
- megrendelés formájában szerződést köt a Gömböc Shoppal
- regisztrál hírlevél fogadására, katalógust kér, így tehát beleegyezik az említett adatok gyűjtésébe.
A Gömböc Shop kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése, szolgáltatásai nyújtása során az Ön érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.
A Gömböc Shop kizárólag a megrendelések végrehajtása céljából fogja használni az Ön adatait, kivéve, ha Ön további szolgáltatásokat kíván igénybe venni. Az Ön rendelésének elkészítése és kiszállítása érdekében a Gömböc Shop kizárólag azzal a szállító szolgáltatóval fogja megosztani az Ön adatait, amelyik meg van bízva az Ön rendelésének kézbesítésével. A Gömböc Shop biztosítja, hogy minden begyűjtött információ csak a jogilag megengedett célból van begyűjtve, tárolva és feldolgozva.
Rendelésének teljesítése érdekében a Gömböc Shop számára kötelezően megadandó az Ön vezeték és keresztneve, email címe, számlázási címe, és ha különbözik, a szállítási címe (város, utca, házszám, postai irányítószám) és az Ön telefonszáma. A rendelés leadását követően azonnal fog kapni egy megerősítő e-mailt. A Gömböc Shop arra is felhasználja az Ön e-mail címét és telefonszámát, hogy kapcsolatba lépjen Önnel, amennyiben további kérdés merül fel vagy információra van szükség a rendelésével kapcsolatban.
Hírlevél és Információk
Amennyiben Ön információs terméket, hírlevelet vagy brosúrát rendel, a Gömböc Shop kérhet egyéb személyes információt, így az Ön email címére biztosan szükség lesz. Öntől függ, hogy megadja-e ezeket az információkat. A Gömböc Shop különlegesen biztonságos szerveren tárolja az Ön adatait. Csak néhány felhatalmazott személynek van hozzáférése a szerveren tárolt adatokhoz, akik felelősek a technikai, kereskedelmi vagy karbantartási feladatokért.
Ha Önt nem érdeklik a továbbiakban ezek a szolgáltatások, kattintson a megfelelő linkre, amely minden hírlevél alján fel van tüntetve vagy írjon egy e-mailt a Gömböc Shopnak az ügyfélszolgálati kapcsolat űrlap segítségével.
Az Ön hozzáférésével kapcsolatban a Gömböc Shop szintén tárolhat adatokat biztonsági okokból, amelyek lehetővé teszik az azonosítást (pl. IP cím, dátum, idő és látogatott oldalak). Az IP címet nem használjuk a felhasználó azonosítására és nem generálunk személyes vagy álnéven szereplő felhasználói profilt. A Gömböc Shop fenntartja a jogot, hogy az anonim adatokat statisztikailag értékelje.
Személyes Adatok
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Ez lehet például az Ön neve, címe, postai címe, telefonszáma. Azok az információk, amelyek nem köthetők az Ön személyéhez (például oldal felhasználóinak száma) nem tartoznak ebbe a kategóriába.
A személyes adatok jövője a Gömböc Shopnál
A Gömböc Shop nem ad ki személyes adatokat harmadik személynek kivéve, ha jogilag kötelezik rá. A Gömböc Shop, mint minden internetes cég, folyamatosan értékeli a kattintásokat az internet szolgáltató internetes oldalain és a domainjein az ajánlatok minőségének javítása érdekében. Ezért a felhasználók adatait anonimizálja a statisztikák készítéséhez.

d. Adatfeldolgozók
A továbbított személyes adatokat az adatfeldolgozók a saját adatvédelmi szabályzatukban meghatározott ideig tárolják, bővebb tájékoztatást az adatfeldolgozótól kérhetnek.
Tárhelyszolgáltató:

DoclerNet Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság,
1101 Budapest, Expo tér 5-7.
Telefonszám: +36 1 432 3133
Email: info@doclernet.hu

Kiszállítás:
Megrendelés esetén a megadott név, cím, szállítási cím és telefonszám adatokat, a megrendelés adataival együtt a Gömböc Shop a következő adatkezelők felé továbbítja:
UPS Magyarország Kft.
Lőrinci utca 154.
Airport City Logistic Park, G épület
2020 Vecsés
Telefonszám: 06 1 877 0000
Email: upshungary@ups.com

Magyar Posta Zrt.
Budapest, 1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6.
Postacíme: Budapest 1540
Telefonszám: 06 1 767 8282
Email: ugyfelszolgalat@posta.hu

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.
A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat a Gömböc Shop a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.

3. Vásárlót megillető jogok az adatkezelés során
A vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Gömböc Shop által kezelt, rá vonatkozó személyes adatainak kezeléséről. A Gömböc kérés esetén tájékoztatást ad az érintett kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
A Gömböc a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
A vásárlónak joga van a helytelenül rögzített, valóságnak nem megfelelő adatainak helyesbítését kérni.
A vásárló a személyes adatainak törlését és zárolását is kérheti, a kötelező adatkezelés kivételével.
A helyesbítésről, a zárolásról, és a törlésről a vásárlót, továbbá mindazokat értesíti a Gömböc Shop, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
A tájékoztatás, zárolás, törlés megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli a vásárlóval, hogy a megtagadásra mely törvén mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás vagy zárolás és törlés megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

4. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben felmerül a jogellenes adatkezelés gyanúja, az érintett a következő szervezethez fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett adatvédelmi jogsértés esetén, valamint az Info törvényben meghatározott esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az eljárás a lakóhely szerinti törvényszéken is megindítható.

5. Sütik
Mik a Sütik?
A sütik kis információ egységek, amelyekre a Gömböc Shopnak szüksége van, hogy azonosítsa a felhasználókat a Gömböc Shopban történő látogatása során, és elősegítse a zökkenőmentes vásárlási élményt. Ezek kezelik a “vásárlói kosár” funkciót és a memória funkciót. Az Ön böngészője csak az aktuális látogatás során menti a merevlemezre a sütiket, ami nagyon kis helyet vesz igénybe a lemezen és nem hat az Ön számítógépére. A sütik nem tartalmaznak semmilyen személyes információt.
A legtöbb böngésző rutinszerűen hozzáfér a sütikhez. Ön beállíthatja a böngészője biztonsági beállításában, hogy megengedi vagy blokkolja az ideiglenes és mentett sütiket. Ha kikapcsolja a sütiket, lehetséges, hogy a Gömböc Shop néhány funkciója a honlapon nem lesz elérhető, és lehetséges, hogy néhány honlap nem fog megfelelően megjelenni.
Önnek meg kell engednie [ideiglenesen/tartósan] a sütik használatát a weboldal, különösen a vásárlói kosár használatához!

Sütik a Gömböc Shopban
Drupal.tableDrag.showWeight: A webshop működéséhez szükséges. Nem gyűjt a beazonosításhoz szükséges személyes információkat. Tárolt adatok: 0, 1. Élettartam: 1 év.
Drupal.toolbar.collapsed: A webshop működéséhez szükséges. Nem gyűjt a beazonosításhoz szükséges személyes információkat. Tárolt adatok: 0, 1. Élettartam: 99 év.
SESS (pl. SESS13ad402be344442b669ea4f05a81c503): Vásárlói kosár használatához szükséges munkamenet süti. Nem gyűjt a beazonosításhoz szükséges személyes információkat. Nélkülözhetetlen a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez. Ilyen lehet az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzése, például az adatlapok/formok kitöltéséhez szükséges információk. A munkamenet sütik nélkül nem tudjuk Önnek garantálni a weboldal megfelelő működését, a honlap egyes részei hibásan jelenhetnek meg, esetleg a weboldal használhatatlanná válhat. Élettartam: 23 nap.
_ga, _gat, _gid: Teljesítményt biztosító sütik (Google Analytics). A felhasználókat különböztetik meg. E sütik nem képesek Önt személy szerint beazonosítani, például nem rögzítjük az Ön nevét és email címét; az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. Többek között a honlap látogatóinak számát, az ott eltöltött időt, látogatók forrását lehet vizsgálni velük. Nem gyűjt a beazonosításhoz szükséges személyes információkat. További információkat a Google Analytics sütikről itt talál. Élettartam: ga 2 év, gat 1 perc, gid 1 nap.
cookie-agreed: A sütikről szóló tájékozatót jeleníti meg. Nem gyűjt a beazonosításhoz szükséges személyes információkat. Élettartam: 100 nap
has_js: JavaScript támogatottságát ellenőrző süti. Nem gyűjt a beazonosításhoz szükséges személyes információkat. Élettartam: a böngészési folyamat végéig.
customized_accessories_popup_appeared: Célzó süti. A Vásárlói kosár használata során ad termék ajánlást és tájékoztatást a lehetséges termék kombinációkról. A vásárlói kosár tartalmát figyeli. Nem gyűjt a beazonosításhoz szükséges személyes információkat. Élettartam: 1 nap.

Weboldalhoz tartozó sütiket a következő módon törölhet Chrome böngészőben:
1. Nyissa meg a számítógépen a Chrome-ot.
2. A jobb felső sarokban kattintson a Továbbiak Beállítások lehetőségre.
3. Alul kattintson a Speciális beállítások megjelenítése… linkre.
4. Az „Adatvédelem” részben kattintson a Tartalom beállítások… gombra.
5. A „Cookie-k” részben kattintson az Összes cookie és webhelyadat… lehetőségre.
6. Írja be a webhely nevét a jobb felső sarokban.
7. Mutasson rá az oldalra.
8. A jobb oldalon kattintson az Eltávolítás lehetőségre.

Sütik beállítására vonatkozó információk a különböző böngészőkben:
Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer
További információkat a sütik szerepéről és az online magánszféra megteremtéséről a következő oldalakon talál:
http://www.nopara.org/nyitooldal
http://www.youronlinechoices.com/hu/